2 93 18 12


558 143 184


2 72 54 72

დაგვიკავშირდით

კონტაქტი

info@dejavu.ge


შპს „დეჟავუ“ ს/კ 404461649 | ლიბერთი ბანკი ა/ა GE61LB0113124454223000

თბილისი, კოსტავას ქ. ნომერი 36 (იხ. ვიზუალური რუკა)